Aktuality | Sociálna služba v obci Malá Lehota

Obec Malá Lehota v nadväznosti na vyplnené dotazníky ohľadom záujmu o zriadenie terénnej sociálnej služby, žiada zaujemcov, ktorí majú záväzný záujem o poskytnutie tejto služby, aby sa nahlásili na obecnom úrade.

Obec Malá Lehota v nadväznosti na vyplnené dotazníky ohľadom záujmu o zriadenie terénnej sociálnej služby, žiada zaujemcov, ktorí majú záväzný záujem o poskytnutie tejto služby, aby sa nahlásili na obecnom úrade. Bližšie informácie vám poskytnú pracovníci obecného úradu.


Vážení občania,

     Obec Malá Lehota v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Malá Lehota na obdobie rokov 2016 – 2023, chce poznať aj Vaše názory a  zapracovať aj Vaše návrhy a podnety.

     Cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý bude zodpovedať zisteným potrebám, miestnym špecifikám a odlišnostiam.

          Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou dokážeme stanoviť priority v poskytovaní sociálnych služieb na území našej obce.  

   Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne na potreby komunitného plánu sociálnych služieb.

Vyplnený dotazník Vás prosíme odovzdať na OcÚ Malá Lehota.

 Dotazník je možné vyplniť i elektronicky. Je zverejnený na stránkach obce a vyplnený ho môžete zaslať na adresu info@malalehota.eu

Ďakujeme za spoluprácu!

Zoznam aktualít