Aktuality | Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v dňoch

03.10.2019 - 03.10.2019 (vo štvrtok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

08.10.2019 - 08.10.2019 (v utorok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

10.10.2019 - 10.10.2019 (vo štvrtok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

14.10.2019 - 14.10.2019 (v pondelok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

17.10.2019 - 17.10.2019 (vo štvrtok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

18.10.2019 - 18.10.2019 (v piatok)

v čase od 08:30 - 15:30 hod.

Súpisné čísla domov, ktorých sa odstávka týka nájdete v prílohe.

Zoznam aktualít