Aktuality | Nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Malá Lehota

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Malá Lehota.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Malej Lehote o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ing. Ivan Valkovič

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Malá Lehota uvoľnil zvolený poslanec Roman Baranec, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 27. júna 2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Malej Lehote 27.06.2019

Zoznam aktualít