Aktuality | Kalendár zberu odpadov na rok 2019 - júl 2019 - december 2019

   PLASTY:                                                                  SKLO:               

   19.07.2019                                                               05.07.2019                                                  

   30.08.2019                                                               13.09.2019                                                                

   27.09.2019                                                               08.11.2019                                             

   25.10.2019                                                                                                           

   22.11.2019                                                                                                          

   20.12.2019                                                                                                         

 VKM:   

 23. 09. 2019/ 20.9.2019-Obec/

23.12. 2019/21.12.19-Obec/

KOVY:   

29.7.2019/27.7.2019 –Obec/   

28.10.2019/26.10.19-Obec/       

Zoznam aktualít