Aktuality | Prihláška do súťaže ZETOR 25 CUP

Obec Malá Lehota Vás pozýva už na 5. ročník ZETOR 25 CUP.

Prihlášku do súťaže zasielajte na e - mailovú adresu:

starosta@malalehota.eu

info@malalehota.eu

alebo poštou na adresu obecného úradu.

Tešíme sa na Vás!

Zoznam aktualít