Aktuality | Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy

v dňoch

01.04.2019 v čase od 08:30 do 15:30,

10.04.2019 v čase od 08:00 do 16:30,

17.04.2019 v čase od 08:30 do 15:30,

budú bez dodávky elektriny súpisné čísla domov podľa prílohy.

Zoznam aktualít