Aktuality | Pozvánka na Zasadnutie OZ v Malej Lehote, 22.02.2019

Pozvánka na OZ

V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

z v o l á v a m  

týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 22. februára 2019 t. j. v piatok o 16.00 hodine

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Dušan Pacalaj, starosta obce

(189.36 kb)

Zoznam aktualít