Aktuality | Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2020
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
  • Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ  potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Zoznam aktualít