Aktuality | Výsledky komunálnych volieb 2018

Uverejnenie   výsledkov VOLIEB v obci MALÁ LEHOTA

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

10.11.2018

Miestna volebná komisia v Malej Lehote, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  737

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní  354

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva  340

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 333   

Do obecného zastupiteľstva v Malej Lehote boli zvolení:

Vladimír Debnár   - nezávislý kandidát – 258 hlasov

Roman Baranec - SMER – sociálna demokracia -236 hlasov

Jozef Toma - SMER – sociálna demokracia -234 hlasov

Eva Hasprová - SMER – sociálna demokracia – 216 hlasov

Maroš Pacalaj, Mgr. - nezávislý kandidát -214 hlasov

Štefan Debnár - SMER – sociálna demokracia – 208 hlasov

Dana Trubianska, Mgr.- SMER – sociálna demokracia – 182 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ v Malej Lehote

Ivan Valkovič, Ing. - SMER – sociálna demokracia – 81 hlasov

Za starostu obce Malá Lehota bol zvolený:

        Dušan Pacalaj - nezávislý kandidát – 333 hlasov

Zoznam aktualít