Aktuality | Komunálne voľby 2018- zaevidovanie kandidátnej listiny

Zaevidovanie kandidátnej listiny

  • pre voľby starostu obce Malá Lehota

  • pre voľby do Obecného zastupiteľstva

je možné podať do 11.09.2018  do 24.00 hod

  •   na Obecnom úrade v  Malej Lehote, Malá Lehota č.383, 966 42 Malá Lehota v čase:    od 7.30 do 15.30 hod

  • po pracovnej dobe na adrese : Pod Sekvojou21, 968 01 Nová Baňa

( po tel. dohovore. Na čísle 0915 515 641) v čase:od 15:30  do 24:00 hod

Telefóne číslo:      0915 515 641

zapisovateľka:      Bc. Adriana Kocianová         

adresa:                  Pod Sekvojou 21, 968 01 Nová Baňa

V Malej Lehote, dňa 4.9.2018

                                                                                  

Zoznam aktualít