Aktuality | Komunálne voľby 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce

   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Malá Lehota

Obec Malá Lehota uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :                               

1. Dušan Pacalaj, 56 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v  Malej Lehote

Obec  Malá Lehota uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného -  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

  1. Roman Baranec,  47 r., podnikateľ, Smer– sociálna demokracia
  2. Vladimír  Debnár,  42 r., konateľ súkromnej firmy, nezávislý kandidát
  3. Štefan Debnár, 44 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
  4. Eva Hasprová, 46 r., opatrovateľka, Smer– sociálna demokracia
  5. Maroš  Pacalaj, Mgr., 40 r., MST  - Stavebná  činnosť, nezávislý kandidát
  6. Dana Trubianska, Mgr., 52 r., opatrovateľka, Smer – sociálna demokracia
  7. Jozef Toma, 54 r., inštalatér, Smer – sociálna demokracia
  8. Ivan Valkovič, Ing., 63 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zoznam aktualít