Aktuality | Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 18.09.2018 v čase od 11:30 do 16:30, budú bez dodávky elektriny súpisné čísla domov podľa prílohy.

Zoznam aktualít