Aktuality | Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú pamiatku Jazvinskú jaskyňu za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu.

Oznámenie vyvesené dňa :19.02.2018

Zvesené dňa : 07.03.2018

(505.11 kb)

Zoznam aktualít