Aktuality | Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek KO na rok 2018

Január 2018

05. 01. 2018 -  plasty

08.01.2018 - papier

19.01.2018 - sklo

27.01.2018 - tetrapaky

Február 2018

02.02.2018 - plasty

05.02.2018 - papier

16.02.2018 - sklo

Marec 2018

02.03.2018 - plasty

05.03.2018 - papier

16.03.2018 - sklo

30.03.2018 - kovy

Apríl 2018

07.04.2018 - plasty

13.04.2018 - papier

16.04.2018 - sklo

30.04.2018 - tetrapaky

Máj 2018

11.05.2018 - plasty

14.05.2018 - papier

25.05.2018 - sklo

Jún 2018

08.06.2018 - plasty

11.06.2018 - papier

22.06.2018 - sklo

30.06.2018 - kovy

Júl 2018

06.07.2018 - plasty

09.07.2018 - papier

20.07.2018 - sklo

28.07.2018 -tetrapaky

August 2018

03.08.2018 - plasty

06.08.2018 - papier

17.08.2018 - sklo

September 2018

03.09.2018 - plasty

14.09.2018 - papier

17.09.2018 - sklo

29.09.2018 - kovy

Október 2018

01.10.2018 - plasty

12.10.2018 - papier

15.10.2018 - sklo

29.10.2018 -tetrapaky

November 2018

09.11.2018 - plasty

12.11.2018 - papier

23.11.2018 - sklo

December 2018

07.12.2018 - plasty

08.12.2018 - kovy

10.12..2018 - papier

21.12.2018 - sklo

Zoznam aktualít