Aktuality | Október, mesiac úcty k starším

    Obec Malá Lehota - Obecný úrad v Malej Lehote Vás pozýva na

                      ,,Stretnutie dôchodcov"

              ktoré sa uskutoční dňa 27.októbra 2017 o 15:00 hod.

                             v zasadačke  Obecného úradu.

            Po pestrom programe je prichystané malé občerstvenie,

                  o dobrúzábavu sa postará Malolehotská kapela.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Aktuality / Október, mesiac úcty k starším

Zoznam aktualít