Aktuality | Vývoz fekálií

Vývoz fekálií,
Tel. kontakty na právnickú a fyzickú osobu podnikateľa, ktrorí sú oprávnení na vývoz fekálií:

  • Technické služby mesta Nová Baňa: 045/6856003,0907 224 777
  • Jozef Boroš, Malá Lehota č. 503, 0908 928 779

Zoznam aktualít