Aktuality | Oznam - Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Pracovisko Žarnovica

UPOZORŇUJE  poberateľov

dávok v hmotnej núdzi  

na novelu zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

platnú od 1.5.2017, v zmysle ktorej  je príjemca povinný  úradu

doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti

do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti!

Zoznam aktualít