Aktuality | Stredoslovenská energetika upozorňuje ...

Stredoslovenská energetika, a. s. oznamuje, že

dňa 13. 03..2017 v čase od 07:30 hod. do 19:00

bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Bez elektrickej energie bude v Malej Lehote Hubačov štál, súpisné čísla:.93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 529, 550, 553, 557.

 

dňa 14. 03..2017 v čase od 07:30 hod. do 19:00

bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Bez elektrickej energie bude v Malej Lehote Hubačov štál, súpisné čísla:.93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 529, 550, 553, 557.

dňa 17. 03..2017 v čase od 07:30 hod. do 19:00

bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Bez elektrickej energie bude v Malej Lehote Hubačov štál, súpisné čísla:.93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 529, 550, 553, 557.

Zoznam aktualít