Aktuality | Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o:

  1. Zákonných povinnostiach chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017
  2. Povinnostiach pri kontrole zdravia oviec v roku 2017

Podrobné zákonné povinnosti chovateľov sú uvedené v priložených súboroch na stiahnutie:

Zoznam aktualít