Aktuality | ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Kuchynský olej môžete odovzdať aj na čerpacej stanici Slovnaft v Novej Bani

Prineste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

a odovzdaný olej získate extra bonusové body, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vášho výberu.

Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov.

Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Napríklad sa z neho vyrobí biopalivová zložka, ktorá sa primiešava do motorovej nafty, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov.

Spoločnosť Slovnaft ponúka domácnostiam možnosť odovzdať použitý kuchynský olej aj na čerpacej stanici v Novej Bani.

Je dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte obsluhe čerpacej stanice, ktorá vám pripíše bonusové body podľa množstva odovzdaného oleja.

Prezrite si video tu:

https://www.youtube.com/watch?v=euDdlznLxzU

Zoznam aktualít