Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Aktuality | Ocenenie v súťaži Slovenská kronika 2016

Obec Malá Lehota sa zapojila do súťaže do výberového  regionálneho  kola celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016 pre autorov kroník a monografií. Najlepšie práce boli ocenené zlatým pásmom, ktoré znamená postup na celoštátne kolo súťaže, vyhodnotenie ktorého prebehne v novembri 2016 v Martine.

Obec Malá Lehota a Kniha cti vedená kronikárkou Martou Pacalajovou sa umiestnila v Striebornom pásme Kronika obce do 1000 obyvateľov.

výsledky súťaže nájdete na: http://www.osvetaziar.sk/co-bolo/detail/slovenska-kronika-2016-152.html

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Zoznam aktualít