Aktuality | Termíny zvozu separovaných zložiek KO - II. polrok 2017

Termíny zvozu separovaných zložiek komunálneho odpadu (plastov, skla a papiera) na II. polrok 2016.

24. júla 2017 - sklo

03. júla 2017- plasty

17. júla 2017 - papier

07.augusta 2017 -plasty

14. augusta 2017 - papier

05. augusta 2017- plasty

21. augusta 2017 - sklo

1. septembra 2017 - plasty

11. septembra 2017 - papier

25. septembra 2017 - sklo

10. októbra 2017 - plasty

14. októbra 2017 - sklo

2. októbra 2017 - plasty

16. október 2017 - papier

13. októbra 2017 - sklo

10. novembra 2017 - plasty

13. novembra 2017 - papier

27. novembra 2017 - sklo

08. december 2017- plasty

11. decembra 2017 - papier

22. decembra 2017 - sklo

Zoznam aktualít