Zobrazovacia stranka | ZETOR 25 CUP 2022- prihláška do súťaže

Obec Malá Lehota organizuje dňa 09. júla 2022 už 7. ročník súťaže ZETOR 25 CUP.

Prihlášky do súťaže posielajte poštou na adresu Obecného úradu Malá Lehota alebo e- mailom na info@malalehota.eu.