Zobrazovacia stranka | Prednáška na tému " Viem podať kardiopulmonálnu resuscitáciu"

Obec Malá Lehota Vás pozýva na odbornú prednášku

s interným lekárom MUDr. Dušanom Gálikom

na tému :

" Viem podať  kardiopulmonálnu resuscitáciu"

Prednáška sa uskutoční dňa 15. februára 2019, t.j. v piatok,

o 17:00 hod. v malej sále Domu kultúry Malá Lehota.

Všetkých Vás pozývame, príďte sa s nami naučiť zachrániť ľudský život.