Zobrazovacia stranka | Mesiac úcty k starším - Odpoludnie s ľudovou hudbou z Malej Lehoty

Obec Malá Lehota pozýva všetkých seniorov

na Odpoludnie s ľudovou hudbou z Malej Lehoty ,

ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2018, t.j. vo štvrtok,

o 15:00 hod. v Dome kultúry v Malej Lehote.

V programe vystúpia deti  a žiaci zo ZŠ s MŠ Malá Lehota.

Všetkých Vás srdečne pozývame!