Zobrazovacia stranka | Kalendár kultúrno - spoločenských udalostí na rok 2018


Termín Názov podujatia Organizátor,miesto konania
26. január 2018 Ples dom kultúry
9.február 2018 Obecná zabíjačka,jarmok obec,pred budovou OcÚ
9.február 2018 31. ročník Gajdošské fašiangy obec,dom kultúry
1. apríl 2018 Veľkonočná zábava obec,dom kultúry
30. apríl 2018 Stavanie mája obec,pred budovou OcÚ
5. máj 2018 Posedenie pri vatre asfaltové ihrisko
13. máj 2018 Deň matiek obec,dom kultúry
4. jún 2018 Deň detí obec,dom kultúry
29. jún 2018 Rozlúčka so školským rokom obec, zasadačka OcÚ
14. júl 2018 4 ročník  Zetor 25 Pavlova Lúka
27,28,29.júl 2018 630. Výročie prvej zmienky o obci pred budovou OcÚ
1. august 2018 Zájazd obec
11. august 2018 Malolehotská heligónka,Stretnutie chalupárov  pred budovou OcÚ
1. september 2018 koniec prázdnin areál ZŠ s MŠ
september Hodová zábava obec,dom kultúry
október Mesiac úcty k starším obec
november
december Mikulaš,Vianočný program obec,dom kultúry,ZŠ a MŠ